Electrical engineer Famous List
Alan Blumlein
115
Age
Alan Blumlein
Alan Kotok
77
Age
Alan Kotok
Alec Reeves
116
Age
Alec Reeves
Amar Bose
89
Age
Amar Bose
Bill Joy
64
Age
Bill Joy
David Packard
106
Age
David Packard
Elihu Thomson
165
Age
Elihu Thomson
Eric Tigerstedt
131
Age
Eric Tigerstedt
Franz Viehböck
58
Age
Franz Viehböck
George Westinghouse
172
Age
George Westinghouse
Guglielmo Marconi
144
Age
Guglielmo Marconi
Howard H. Aiken
118
Age
Howard H. Aiken
Jack Kilby
95
Age
Jack Kilby
Jiang Zemin
92
Age
Jiang Zemin
John Bardeen
110
Age
John Bardeen
Ken Kutaragi
68
Age
Ken Kutaragi
Loni Love
47
Age
Loni Love
Marvin Camras
102
Age
Marvin Camras
Mikhail Botvinnik
107
Age
Mikhail Botvinnik
Nikola Tesla
162
Age
Nikola Tesla
Nolan Bushnell
75
Age
Nolan Bushnell
Ottó Bláthy
158
Age
Ottó Bláthy
Ray Dolby
85
Age
Ray Dolby
Rudolf Kompfner
109
Age
Rudolf Kompfner
Seymour Cray
93
Age
Seymour Cray