Electrical engineer Famous List
Alan Blumlein
114
Age
Alan Blumlein
Alan Kotok
76
Age
Alan Kotok
Alec Reeves
115
Age
Alec Reeves
Amar Bose
88
Age
Amar Bose
Bill Joy
63
Age
Bill Joy
David Packard
105
Age
David Packard
Elihu Thomson
164
Age
Elihu Thomson
Eric Tigerstedt
130
Age
Eric Tigerstedt
Franz Viehböck
57
Age
Franz Viehböck
George Westinghouse
171
Age
George Westinghouse
Guglielmo Marconi
143
Age
Guglielmo Marconi
Howard H. Aiken
117
Age
Howard H. Aiken
Jack Kilby
94
Age
Jack Kilby
Jiang Zemin
91
Age
Jiang Zemin
John Bardeen
109
Age
John Bardeen
Ken Kutaragi
67
Age
Ken Kutaragi
Loni Love
46
Age
Loni Love
Marvin Camras
101
Age
Marvin Camras
Mikhail Botvinnik
106
Age
Mikhail Botvinnik
Nikola Tesla
161
Age
Nikola Tesla
Nolan Bushnell
74
Age
Nolan Bushnell
Ottó Bláthy
157
Age
Ottó Bláthy
Ray Dolby
84
Age
Ray Dolby
Rudolf Kompfner
108
Age
Rudolf Kompfner
Seymour Cray
92
Age
Seymour Cray