Professional Boxer Famous List
Aaron Pryor
62
Age
Aaron Pryor
Abel Fernandez
87
Age
Abel Fernandez
Acelino Freitas
42
Age
Acelino Freitas
Adam Fogerty
48
Age
Adam Fogerty
Adonis Stevenson
40
Age
Adonis Stevenson
Adrien Broner
28
Age
Adrien Broner
Akhil Kumar
36
Age
Akhil Kumar
Akinobu Hiranaka
54
Age
Akinobu Hiranaka
Alan King
90
Age
Alan King
Alan Minter
66
Age
Alan Minter
Alberto Dávila
63
Age
Alberto Dávila
Alessandro Mazzinghi
79
Age
Alessandro Mazzinghi
Alex Stewart
53
Age
Alex Stewart
Alexis Argüello
65
Age
Alexis Argüello
Alfonso Gómez
37
Age
Alfonso Gómez
Alfonso Zamora
63
Age
Alfonso Zamora
Alfredo Escalera
65
Age
Alfredo Escalera
Andre Ward
33
Age
Andre Ward
Andrzej Fonfara
30
Age
Andrzej Fonfara
Ann Wolfe
46
Age
Ann Wolfe
Anthony Mundine
42
Age
Anthony Mundine
Anthony Quinn
102
Age
Anthony Quinn
Antonio Margarito
39
Age
Antonio Margarito
Antonio Tarver
49
Age
Antonio Tarver
Archie Moore
101
Age
Archie Moore