Professional Boxer Famous List
Aaron Pryor
63
Age
Aaron Pryor
Abel Fernandez
88
Age
Abel Fernandez
Acelino Freitas
43
Age
Acelino Freitas
Adam Fogerty
49
Age
Adam Fogerty
Adonis Stevenson
41
Age
Adonis Stevenson
Adrien Broner
29
Age
Adrien Broner
Akhil Kumar
37
Age
Akhil Kumar
Akinobu Hiranaka
55
Age
Akinobu Hiranaka
Alan King
91
Age
Alan King
Alan Minter
67
Age
Alan Minter
Alberto Dávila
64
Age
Alberto Dávila
Alessandro Mazzinghi
80
Age
Alessandro Mazzinghi
Alex Stewart
54
Age
Alex Stewart
Alexis Argüello
66
Age
Alexis Argüello
Alfonso Gómez
38
Age
Alfonso Gómez
Alfonso Zamora
64
Age
Alfonso Zamora
Alfredo Escalera
66
Age
Alfredo Escalera
Andre Ward
34
Age
Andre Ward
Andrzej Fonfara
31
Age
Andrzej Fonfara
Ann Wolfe
47
Age
Ann Wolfe
Anthony Mundine
43
Age
Anthony Mundine
Anthony Quinn
103
Age
Anthony Quinn
Antonio Margarito
40
Age
Antonio Margarito
Antonio Tarver
50
Age
Antonio Tarver
Archie Moore
102
Age
Archie Moore